Hibavisszaterjesztés időbeli kiterítéssel, feladat

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
8.4. Visszacsatolt (rekurzív) hálózatok
Rövid szöveges bemutatás: 
A feladat célja az időbeli hibavisszaterjesztés (backpropagation through time) gyakorlása egy konkrét példán. Az általános elvek és a számszerűsíthető példák közti kapcsolat megteremtése és gyakorlása.