Feladatok és megoldásaik a 24. Az észlelés fejezethez

Fogalmak: 
érzékelés
Fogalmak: 
gépi látás
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24. fejezet - Az észlelés
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.7. Összefoglalás
Rövid szöveges bemutatás: 
A fejezet végén található feladatok megoldása