Bayes-háló mintapélda

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
14.2. A Bayes-hálók szemantikája
Rövid szöveges bemutatás: 
A Bayes-hálók faktorizációját (dekomponálását) szemléltető mintapélda