Az általánosítási hibakorlátra adható becslés felhasználása

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
2.3. A statisztikus tanuláselmélet alapjai