4. Fejezet Feladatmegoldások

Fogalmak: 
informált keresés
Fogalmak: 
heurisztikus keresés
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
4.6. Összefoglalás