Temporális logika

Fogalmak: 
temporális logika
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
10.3. Cselekvések, szituációk és események