További logikák

Kapcsolódó fogalmak: 
logika
Rövid szöveges bemutatás: 
A MI egyik fontos apparátusa a logika, annak is nem csak a predikátum és elsőrendű változata, hanem további logikák is: többértékű, temporális és modális logikák mint a rendszerbeli következtetések lehetséges modelljei .