Taxonómia

Kapcsolódó fogalmak: 
taxonomikus hierarchia
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
10.2. Kategóriák és objektumok
Rövid szöveges bemutatás: 
A rendszertan tágabb értelemben és idegen szóval taxonómia (a görög ταξινομία (taxinomia) és a görög taxis=rend és nomos=törvény) elnevezés vagy a dolgok hierarchikus osztályozására vonatkozik, vagy az osztályozás alapjául szolgáló elvekre. Szinte mindent, élő dolgokat, élettelen tárgyakat, helyeket és eseményeket lehet valamilyen osztályozási keretben rendszerezni. A konkrét osztályozási kereteket és azok alapját a kategorizálási módszerek adják.