Szinapszis

Kapcsolódó fogalmak: 
neuron
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
1.2. A mesterséges intelligencia alapjai
Rövid szöveges bemutatás: 
A szinapszis elnevezés eredeti alakja ’synaptein’, amit a görög ’syn-’(együtt) és ’naptein’ (csatolni, szorítani) szavakból alkottak. A szinapszis idegsejt kapcsolódása más sejttel, amely lehetővé teszi az ingerületi állapot átadását. A neuronok szinapszisokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A századfordulón kezdődött, és több hullámban, több mint ötven évig tartott a nagy vita arról, hogy vajon a neuronok végződéseiken keresztül fizikailag összeérnek-e, vagy önálló, diszkrét entitások. A neuron doktrína igazságát az elektronmikroszkóp felfedezése után lehetett véglegesen igazolni.