robotrendszerek felépítése

Kapcsolódó fogalmak: 
robot
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
25.2. Robothardver
Rövid szöveges bemutatás: 
A robotosított rendszerek általános felépítését Siegler gondolataiból kiindulva (Siegler) az alábbiakban foglalhatjuk össze. A robotszerkezet általában több ízülettel (kinematikai párral) rendelkező kar-rendszer, esetleg lépegető rendszer vagy önjáró kocsi, illetve a kettő kombinációja. A robotszerkezet feladata, hogy a rászerelt effektort – vagy, ha a szerkezet mobilrobot, akkor sajátmagát – a munkaterén belül egy meghatározott cél-helyzetbe és orientációba jutassa.