Perceptron

Kapcsolódó fogalmak: 
perceptron
Kapcsolódó fogalmak: 
Hebb tanulás
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
20.8. Összefoglalás
Rövid szöveges bemutatás: 
A neuron a mesterséges intelligenciában használt legelterjedtebb változata, a perceptron, amit tekinthetünk egy alakfelismerő gépnek. Ennek a gépnek a feladata az, hogy véges számú kísérletből megtanulja osztályozni a nullákból és egyesekből álló bemeneti mintázatokat. Ezeknek a bemeneteknek a súlyozott összegzését végzi, amelyet egy nem lineáris leképezés követ. A mesterséges neuronmodellek létrehozása a neuronokkal alkotható hálózati alakzatok tanulmányozásával, modellezésével kezdődött. Az első konkrét modell, Rosenblatt-tól eredt, és saját maga Perceptronnak nevezte a modellt.