Kinematikai paraméterek

Kapcsolódó fogalmak: 
robot
Kapcsolódó fogalmak: 
kinematika
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
25.2. Robothardver
Rövid szöveges bemutatás: 
A manipulátorok kinematikai modellezésére alkalmazott, széles körben elterjedt egyik módszer a Denavit–Hartenberg-leíráson alapszik. Az alábbiakban bevezetjük azokat a jellemzőket, amelyeket a módszer alkalmaz, majd bemutatjuk azt az algoritmust, amivel lokális koordináta-rendszereket rendelünk az egyszerű, nyílt kinematikai lánc kartagjaihoz.