Képpont

Kapcsolódó fogalmak: 
képpont
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.2. Képalkotás
Rövid szöveges bemutatás: 
A kép éppen vizsgált elemét képpontnak nevezzük. A képpont tehát a képmátrix vagy a kép, mint mintavételezett értékekből képzett sorozat egyik eleme. A képalkotás folyamán valamilyen – szemmel nem érzékelhető – fizikai jelenség felhasználásával látható képet hozunk létre az élő szervezet belsejének alak- és működésbeli viszonyairól. Röviden: a képalkotó eljárások segítségével tesszük láthatóvá a láthatatlant. A kép tárgyak vagy események síkban való megjelenítése. A radiológiában képnek tekintünk minden olyan látvány jellegű vizuális információt (görbét, sík- vagy térhatású megjelenítést, vektort, spektrumot stb.), ami a lényeget illetően egyszerű megszemléléssel is értékelhető. Más kérdés, hogy a részletek pontosításához és értelmezéséhez további adatokra lehet szükség.