Kép

Kapcsolódó fogalmak: 
képpont
Kapcsolódó fogalmak: 
Canny-féle éldetektor
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.2. Képalkotás
Rövid szöveges bemutatás: 
A kép: tárgyak vagy események síkban való megjelenítése. A radiológiában képnek tekintünk minden olyan látvány jellegű, vizuális információt (görbét, sík- vagy térhatású megjelenítést, vektort, spektrumot stb.), ami a lényeget illetően egyszerű megszemléléssel is értékelhető. A beteg megtekintése során a kép a látható fény tartományában keletkezik: még az endoszkópia esetében sem kell létrehozni, csupán hozzá kell férni egy optikai eszköz segítségével. Kép „alkotásra” azért van szükség, mert még maguk a kép létrehozására szolgáló fizikai jelenségek- a röntgensugarak elnyelődése, az ultrahangok visszaverődése, az izotópok gammasugárzása, a protonok rezonanciája – is láthatatlanok.