Intelligens Rendszerek Elmélete 8

Kapcsolódó fogalmak: 
tanulás
Kapcsolódó fogalmak: 
perceptron
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
2.2. Jó viselkedés: a racionalitás koncepciója
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
20.5. Neurális hálók
Rövid szöveges bemutatás: 
Mesterséges neurális hálózatok felügyelt tanítása hiba visszaterjesztő „Back error Propagation” algoritmussal A felügyelt tanítás paraméterei Versengéses tanulás Klasszikus példák tanulságai Kohonen paradigma Hopfield paradigma 39 diából álló előadás