Észlelés

Kapcsolódó fogalmak: 
érzékelés
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.1. Bevezetés
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.5. Objektumok felismerése
Rövid szöveges bemutatás: 
Észlelés: az a folyamat, ami a maga mechanizmusával az érzékelésből származó ingereket értelmes képekké, illetve jelentéssé alakítja tudatunkban. A kommunikációs folyamat egy kulcsfontosságú szakasza, egyszerű ingerekkel összekapcsolódó tapasztalatok. Észlelésnek nevezzük a tárgyak, jelenségek érzékelt jellemzőinek értelmezési folyamatát. Míg az érzékelésnél a tárgy egy-egy tulajdonságát ragadjunk meg, addig az észlelésnél a tárgy több tulajdonságával együtt, egységes egészként emelkedik ki a környezetéből. Az észlelés lényeges és alapvető megismerési folyamat, amely segítségével a szervezet információt emel ki a környezetéből, amit az emlékezet és tanulás segítségével tárol, hogy egy új helyzetben ismét felhasználja azt. Ezeket az információkat a tapasztalat során szervezzük, osztályozzuk, kategorizáljuk, ami segít bennünket a további, új információk feldolgozásában.