Érzékelés

Kapcsolódó fogalmak: 
diagnosztikus szabály
Kapcsolódó fogalmak: 
modellalapú következtető rendszer
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.5. Objektumok felismerése
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24.1. Bevezetés
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
2.3. A Környezetek természete
Rövid szöveges bemutatás: 
Az érzékelés (szenzoros folyamatok) lényege, hogy az érzékszervek idegi felfogó készülékeiken, azaz a receptorokon keresztül kapnak fizikai – kémiai ingereket a külvilágból és a testből. Ezek az ingerek a receptorokban átfordítódnak az idegrendszer elektrokémiai kódjába – ez a transzdukció folyamata. Az érzékletek tehát az érzékszervektől az agyhoz érkező idegi információk, amelyeket az agy feldolgoz és értelmez – azaz szervezi és integrálja ezeket a korábbi tapasztalatokba: így „alakul az érzékszervek segítségével a környezeti információ tárgyak, események, hangok, ízek, és egyebek élményévé”