Algoritmusok, kiszámítható függvények és döntési problémák

Kapcsolódó fogalmak: 
Turing-automata
Kapcsolódó fogalmak: 
kiszámítható függvény
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
Matematikai alapok