Algoritmusok analízise - Keresési, rendezési és kiválasztási feladatok

Kapcsolódó fogalmak: 
bonyolultságelmélet
Kapcsolódó fogalmak: 
informált keresés
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
Matematikai alapok
Rövid szöveges bemutatás: 
1. Keresési feladatok 2. Rendezési feladatok 3. Alsó becslés a rendezések bonyolultságára 4. Kiválasztási feladatok