A robot fogalma

Kapcsolódó fogalmak: 
robot
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
25.1. Bevezetés
Rövid szöveges bemutatás: 
A robot kifejezés Karel Ĉapek színdarabjából származik (R.U.R. — Rossum’s Universal Robot, 1921). A szépirodalomban és a műszaki, technikai fogalom-körben is általában olyan eszközt, berendezést értenek rajta, amely az ember fizikai és/vagy szellemi munkájához hasonló tevékenységet végez. Ennek megfelelően a gyártási folyamatokban, a tudományos kutatásokban alkalmazott robotoktól olyan tulajdonságokat várunk el, amelyek lehetővé teszik, hogy saját tevékenységüket kisebb-nagyobb mértékben ellenőrizzék és korrigálják. Más szavakkal, eleget kell tenniük az intelligencia bizonyos alapfeltételeinek (érzékelés, információ-feldolgozó kapacitás, tudás illetve emlékezet, tanulási képesség és döntéseken alapuló közlési—cselekvési képesség, stb.).