27. fejezet - MI: Jelen és jövő

Ebben a fejezetben felmérjük, hogy hol vagyunk és merre tartunk, mielőtt folytatnánk. Talán nem felesleges.

Az I. részben bevezettük a racionális ágensrendszert mint a mesterséges intelligencia egységes szemléleti keretét. Bemutattuk, hogy a tervezési probléma az ágens rendelkezésére álló észleléseken és cselekvéseken, az ágens viselkedésével kielégítendő célon és a környezet természetén múlik. Az ágensrendszertervek egész sorát lehet elképzelni, a reflexszerű ágenstől kezdve egészen a teljesen céltudatos, tudásalapú ágensig. Továbbá ezen rendszertervek komponensei többféle konkrét alakot ölthetnek – például logikait, valószínűségit vagy „neurálist”. Az ilyen jellegű komponensek működésével a megfelelő fejezetek foglalkoztak.

Fontos

Az ágensrendszer és komponensei tekintetében mind tudományos megértésünk, mind technológiai képességünk hatalmasat fejlődött. Ebben a fejezetben hátrébb lépünk a részletektől, és azt kérdezzük: „Elvezet-e ez a fejlődés egy változatos környezetekben működésre képes, általános célú intelligens ágenshez?” A 27.1. alfejezetben számba vesszük az intelligens ágens komponenseit, hogy meghatározhassuk, mi az, amit ismerünk, és mi az, ami még hiányzik. A 27.2. alfejezetben az általános ágensarchitektúra kapcsán tesszük ugyanezt. A 27.3. alfejezetben azt vizsgáljuk, hogy a „racionális ágens tervezése”-e az elsődlegesen helyes cél. (A válasz: „Nem igazán, de egyelőre megteszi.”) Végül a 27.4. alfejezetben azzal foglalkozunk, milyen következményekkel járhat vállalkozásunk sikere.