20. fejezet - Statisztikai tanulási módszerek

Ebben a fejezetben megfigyelések alapján történő bizonytalan következtetésnek tekintjük a tanulást.

Az V. részben rámutattunk, hogy a valós életre jellemző környezetben gyakran előfordul, hogy a tudás bizonytalan. Az ágensek a bizonytalanságot valószínűség- és döntéselméleti módszerekkel tudják kezelni, de ehhez először tapasztalataik alapján fel kell állítaniuk a világra vonatkozó valószínűségi modelljüket. Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen módon tudják ezt megtenni. Látni fogjuk, hogyan kell úgy formalizálni a tanulási feladatot, mint egy valószínűségi következtetési folyamatot (lásd 20.1. alfejezet). Bemutatjuk, hogy a tanulás bayesi megközelítése rendkívül hatékony: általános megoldást ad a zaj, a túlilleszkedés és az optimális predikció problémáira. Továbbá figyelembe veszi azt a tényt, hogy a nem-egészen-mindentudó ágens soha nem tudhatja biztosan, hogy a világról alkotott melyik elmélet helyes, mégis döntéseket kell hoznia.

A 20.2. és 20.3. alfejezetben valószínűségi modellek – elsősorban a Bayes-hálók – tanulási módszereit ismertetjük. A 20.4. alfejezet olyan módszereket tárgyal, amelyek speciális minták tárolását és előhívását végzik. A 20.5. alfejezet a neurális háló (neural network) tanítással foglalkozik, míg a 20.6. alfejezet a kernelgépekkel (kernel machine). Ennek a fejezetnek egy része erősebben matematikai megközelítésű (feltételezi a többváltozós analízis alapjainak ismeretét), bár az általános tanulságok megérthetők anélkül is, hogy elmerülnénk a matematikai részletekben. Hasznos lehet, ha az olvasó ezen a ponton először átnézi a 13. és a 14. fejezeteket, valamint az A) függeléket.