11. fejezet - Tervkészítés

Ebben a fejezetben láthatjuk, hogy hogyan használhatja ki egy ágens a probléma szerkezetét egy összetett cselekvési terv kialakításához.

Egy cél elérésére irányuló cselekvéssorozat kialakítását tervkészítésnek (planning) nevezzük. Tervkészítő ágensekre eddig két példát láttunk: a 3. fejezet keresésalapú problémamegoldó ágensét és a 10. fejezetben bemutatott logikai tervkészítő ágenst. Ez a fejezet elsősorban az olyan nagyobb bonyolultságú tervezési feladatokra való felskálázással foglalkozik, melyek meghaladják az eddig ismertetett megközelítések képességeit.

A 11.1. fejezet egy kifejező, de mégis megfelelően korlátozott nyelvet mutat be az állapotokat és cselekvéseket tartalmazó tervkészítési feladatok leírására. Ez a nyelv szoros kapcsolatban áll a 7. és 10. fejezetben szereplő ítéletlogikai, illetve elsőrendű leírásokkal. A 11.2. fejezet megmutatja, hogy az előre- és a hátrafelé kereső algoritmusok hogyan tudják előnyösen kihasználni ezt a reprezentációt, elsősorban a leírás szerkezetéből automatikusan levezethető heurisztikák segítségével. (Ez analóg az 5. fejezetben bemutatott, a kényszerkielégítési problémához kialakított heurisztika elkészítésével.) A 11.3–11.5. alfejezetben olyan tervkészítő algoritmusok kerülnek bemutatásra, amelyek felhasználva a probléma reprezentációját, képességeikben túlmutatnak az előre-, illetve hátrafelé keresésen. Nevezetesen olyan eljárásokat vizsgálunk meg, amelyek nem csak teljesen rendezett cselekvések sorozatát képesek figyelembe venni.

Ebben a fejezetben csak olyan környezetekre szorítkozunk, melyek teljesen megfigyelhetők, determinisztikusak, végesek, statikusak (azaz ahol változások csak akkor történnek, amikor az ágens cselekszik), diszkrétek (időben, cselekvésekben, objektumokban és hatásokban). Ezeket klasszikus tervkészítési (classical planning) környezeteknek nevezzük. Ezzel ellentétben a nem klasszikus tervkészítés a részben megfigyelhető vagy a sztochasztikus környezetek kezelésére szolgál, és itt megjelennek eltérő, a 12. és 17. fejezetben bemutatott, algoritmusok és ágenstervek.