10. fejezet - Tudásbázis reprezentáció

Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogy az elsőrendű logikát hogyan kell használni a valódi világ olyan legfontosabb aspektusainak ábrázolására, mint a cselekvés, a tér, az idő, a mentális események és a bevásárlás.

Az utolsó három fejezet a tudásalapú ágens technológiáját mutatta be, avagy az ítélet- és az elsőrendű logika szintaxisát, szemantikáját, bizonyításelméletét és az ilyen logikákat használó ágens implementációját. Ebben a fejezetben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen tartalmat tegyünk az ágens tudásbázisába, azaz, hogy a világról szóló tényeket hogyan reprezentáljuk.

A 10.1. alfejezet bevezeti az általános ontológia gondolatát, amely világban mindent a kategóriák hierarchiájába szervez. A 10.2. alfejezet az objektumok és a szubsztanciák alapvető kategóriáival foglalkozik. A 10.3. alfejezet a cselekvések reprezentációját elemzi, amelyek a tudásalapú ágens megtervezése szempontjából központi fontosságúak, továbbá bemutatja a tér-idő darabkák, az események (events) általánosabb fogalmát. A 10.4. alfejezet a hiedelmekkel foglalkozik, a 10.5. alfejezet pedig az egészet egybefogja az internetes bevásárlás kontextusában. A 10.6. és a 10.7. alfejezet a bizonytalan és a változó ismeretekkel dolgozó specializált következtető rendszerekkel foglalkozik.