Magyar nyelvű szakirodalom

Mint korábban, ehhez a kiadáshoz is mellékeljük a kapcsolódó magyar nyelvű irodalom egy rövid válogatását. Az élvonalbeli magyar kutatók többsége angolul publikál, így ez a válogatás semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak a hazai műhelyek, a művelt területek és a kutatás intenzitása szempontjából. A magyar nyelvű irodalom egyúttal kevésbé kapcsolódik egy szűkebb „szakterülethez” – számos általános, interdiszciplináris, illetve összefoglaló művet vonultatunk fel. A magyar nyelvű szakirodalom megadásánál az a szándék vezérelt minket, hogy az angol nyelvben kevésbé jártas, ám az MI-témák iránt érdeklődő olvasó közvetlen segítséget kapjon olvasmányai folytatásában, ezért nem is törekedtünk arra, hogy a válogatásban helyet kapjanak különböző „belső”, nehezen vagy hosszú távon nem garantáltan hozzáférhető oktatási, illetve egyéb anyagok. A magyar nyelvű irodalmi válogatásban megérdemelten hangsúlyozott helyet kaptak a magyar nyelvészeti források. A magyar nyelv feldolgozásáról hitelesen csakis magyar szerzőktől magyarul olvashatunk. A válogatáshoz végül csatoltuk néhány hazai konferencia cikkeit is.