kölcsönösen preferenciálisan független (KPF)

Rövid szöveges bemutatás: 
A preferenciálisan függetlenség minden részhalmaza kiterjedő esete a kölcsönösen preferenciálisan függetlenség. Először is a preferenciálisan függetlenség definiáláshoz legalább összesen három attribútumra van szükség és legalább egy olyan részhalmazra az attribútumok mentén aminek van legalább két attribútuma. Ekkor két halmaz preferenciálisan független, ha az egyik halmazban lévő két változók értéke minden állapotban független a harmadik változótól. A preferenciálisan függetlenség az állapotok preferált értékeiről próbálnak meg állításokat közölni. Ha kölcsönösen preferenciálisan függetlenségről beszélünk, akkor minden képezhető attribútumpár preferenciája független a harmadik attribútumtól.