hedonisztikus kalkulus

Rövid szöveges bemutatás: 
A hedonisztikus kalkulus egy igen régi fogalom. Azt jelképezi, hogy az ember egy jövőben elérhető nagyobb hasznosságú állapotért a jelenben kisebb hasznosságú állapotot választ, esetleg szenvedést is elvisel. A klasszikus arisztotelészi példa: kidobálom a süllyedő hajóról a vagyontárgyaimat, hogy megmentsem a saját életem. Ezt a fajta mentalitást az MI területén a hasznosság orientált ágensek tudásrendszerébe építették be, annak érdekében, hogy racionálisabban cselekedjen. Az elképzelést Jeremy Bentham javasolta, 1823-ban.