diszjunkt kategória

Rövid szöveges bemutatás: 
Két vagy több kategória lehet diszjunkt. Akkor nevezzük így ezeket a halmazokat, ha nem tartalmaznak közös elemet. Például legyen az egyik halmaz {1,2,3}, míg a másik a {7,8,9}. Ekkor e két halmazt diszjunktnak tekintjük.