cselekvéskizáró axióma

Kapcsolódó fogalmak: 
cselekvési séma
Rövid szöveges bemutatás: 
Cselekvéskizáró axiómákat olyankor veszünk fel a hiedelemvilágunkba, amikor a cselekvéssémát több állapot is kielégíti, de ezen állapotok egyszerre nem következhetnek be. Tehát ezek az axiómák arra szolgálnak, hogy vele megkötjük, hogy két különböző állapot nem állhat fenn egy időben. Ezzel terv nem futhat inkonzisztens állapotba.