cselekvés implicit hatása

Rövid szöveges bemutatás: 
A cselekvéseknek ha akarjuk ha nem általában vannak automatikusan velejáró következményei. Ezeket a következményeket implicit hatásnak nevezzük. Például ha az ágensük gráf keresést végez. Akkor annak a cselekvésnek hogy x csomópontból y csomópontba lépek, az lesz az implicit hatása, hogy y csomópont összes szomszédos csomópontját ismerni fogom. Vagy például ha járok az utcán, akkor sétálás közben a lépésem helyén lévő összes bacilust viszem tovább magammal.