célok, vágyak, szándékok ágenselmélet

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Rövid szöveges bemutatás: 
Egy ágens működése eme 3 forgalom köré csoportosul. Mindegyik ágensnek van valamilyen módon definiált célja (célok). Mindegyik ágens szeretne tenni valamit, szeretne változtatni a környezetén (szándékok). Illetve mindegyik ágens preferál egyes állapotokat, más állapotoktól (vágyak) még ha azok nem is célállapotok.