áttűnés, morfolás

Kapcsolódó fogalmak: 
deformációs illeszkedés
Rövid szöveges bemutatás: 
Sokféle definíciót javasoltak a hasonló objektumok felderítésére. D’Arcy Thompson klasszikus munkájában (On Growth and Form [D’Arcy Thompson, 1917]) megfigyelte, hogy a hasonló, de nem azonos alakzatok gyakran egybeesésbe hozhatók egyszerű koordináta-transzformációkkal, Ezt még ma is alkalmazzák, de ma már áttűnéssel, morfolással (morphing) hivatkoznak az eljárásra. E módszer szerint az alakzatok hasonlósága három lépésben határozható meg: (1) megoldást keresünk a két alakzat megfeleltetési problémájára, (2) az előző lépésben megtalált megoldást felhasználjuk egy egymásra illesztési transzformáció megbecslésére, (3) majd legvégül kiszámítjuk a két alakzat közötti távolságot az egymásnak megfelelő pontok illeszkedési hibáinak összegeként, kiegészítve a fedésbe hozó transzformáció nagyságával.