általánosítás, koherenciareláció

Rövid szöveges bemutatás: 
A koherenciarelációknak a szövegfeldolgozásban, szövegértelmezésben van nagy jelentőségük. Segíti a beszélőt, hogy mit mondjon és mit tekintsen egyértelműnek, a hallgatót pedig segíti a beszélő szándékának megértésében. Tehát a mondatok szűrőjeként szolgál. Egy mondat többértelmű lehet, de egy szövegkörnyezetben a mondat egyértelművé válik úgy a teljes szöveg koherens legyen. Ilyen reláció például az általánosítás: Az S1 az S2-ben lévő általános dolog egy példája. Példa: "Az 5 és a 8 bemenetből leképezi a 13-mat. Általánosságban ez az algoritmus összead két számot."