aktivációs függvény

Kapcsolódó fogalmak: 
adaline
Kapcsolódó fogalmak: 
perceptron
Rövid szöveges bemutatás: 
Az aktivációs függvény a neurális hálók működtetéséhez szükséges. A háló úgy működik hogy a hálóban lévő egyes neuronok kapcsolatban állnak. Az egyes neuronok a bemenetük és a kimenetük között egy transzformációt végeznek. Minden egyes neuron kapcsolathoz tartozik egy numerikus súly. A neuron először veszi a bemeneteinek egy súlyozott összegét, majd ezek után ezt az értéket keresztül vezeti az aktivációs függvényen. Amely mondjuk úgy működhet, hogy a pozitív súlyozott összeg esetén 1 lesz az értéke, negatív súlyozott összeg esetén -1. Ilyen aktivációs függvényként lehet használni a signum, vagy a sigmoid függvényt akár.