Biometrikus azonosítás

Kapcsolódó fogalmak: 
biometrikus azonosítás
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
13.8. Összefoglalás
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
24. fejezet - Az észlelés
Rövid szöveges bemutatás: 
A biometrikus azonosítások az emberi szervezet vagy viselkedés valamely egyedi jellemzőjének felismerésén alapulnak.
A tartalom szövege (HTML): 
 
Biometrikus azonosítás

A biometria méri és rögzíti egy személy egyedi fizikai, testi jellemzőit. Egy automatikus technika, amely ezeket az adatokat azonosításra és hitelesítésre használja fel. A megbízhatóságot ezek az ún. nem átadható adatok jelentik, amelyeket sem elveszíteni, sem ellopni, sem átadni nem lehet,

A biometrikus felismerés alkalmazható:
 • személyazonosításra: amikor a rendszer azonosítja a személyt, az egész rendelkezésre álló adatállományból kikeresve a megegyezőt. Az összehasonlítása után igen vagy nem választ ad.
 • ellenőrzési célból: amikor a rendszer hitelesít egy személyt az előzőleg ehhez szükséges, hogy előzőleg a minta mintákat bejegyezzük.
Ezen biometrikus azonosítási módszerek alapja egy mintaillesztő algoritmus.
 
 
Biometrikus eljárások
 
A biometrikus azonosítás hátrányai:
 • A legtöbb módszer speciális hardvert igényel, amelyek ára még elég magas.
 • Fogyatékos emberek esetén a módszer van hogy nem alkalmazható.
 • A fizikai kontaktust igénylő megoldások problémásak lehetnek higiéniai szempontból.
 • A vizsgált jellemzők változhatnak.
 • Érzékeny pontja ezeknek a rendszereknek a hibatűrés mértéke, A leolvasások eredménye soha nem egyezik meg teljesen. Ez ronthatja az azonosítás megbízhatóságát.
 • Visszajátszásos megtévesztés lehetséges például hangalapú azonosítás során.
 • A számítógép nem biztos, hogy le tudja ellenőrizni a leolvasó hardver hitelességét.
 • Jogi, adatvédelmi kérdéseket vethet fel, ha a leolvasás az adott személy beleegyezése nélkül is megtörténhet (például arc-azonosítás).
 
 
Tipikus biometrikus felismerő rendszer
 
Az eszközök fejlődésével együtt egyre rövidül az azonosítás sebessége is
A jelenleg korszerűnek berendezések kevesebb, mint egy másodperc alatt elvégzik az ellenőrzést, de még mindig nem elég gyorsak hogy egy nagy forgalmú beléptető pontokon ne okozzanak fennakadást, mert ha egy rövid időre is, de meg kell állni a személynek, amíg az olvasó dolgozik.
 
A különféle biometrikus rendszerek biztonságának mérésére különböző mutatókat használnak:
 • FAR (False Acceptance Rate)- a téves elfogadási hányad (jogosultként ismer fel nem jogosult személyt), megmutatja, hány helyes azonosításra jut egy téves. Néhány eset:
Arcfelismerés                      2000:1
Hangazonosítás                   500:1
Ujjlenyomat azonosítás       1.000.000:1
Íriszvizsgálat                       10.000.000:1
Retinaazonosítás                 10.000.000:1
 • FRR (False Rejection Rate) - téves visszautasítási hányad (nem jogosultként ismer fel jogosult személyt)
 • EER (Equal Error Rate) Azonos hibamérték a függvényként értelmezett FAR és FRR görbék metszete. Ezzel a megoldással még a jelentősen eltérő rendszerek is objektíven összehasonlíthatóak
Kapcsolódó irodalmak
http://www.mit.bme.hu/research/search/downloads/ibar/Irodalomkutatas.pdf, Árendás Csaba, Bachraty Gergely, Jeges Ernő, Körmöczi Csaba, Molnár Roland, Barczikay Péter, Demcu Karolina, Csurgay Péter, Szász Olivér, Máté László, Dr. Nehéz-Posony Márton, Tizedes László, Veresegyházi Zsolt: Integrált biometrikus azonosító rendszerek, Feltöltés ideje: 2005. október 7., Hozzáférés dátuma: 2011. május 26.
http://www.bromba.com/faq/biofaqe.htm, Biometrics FAQ, Hozzáférés dátuma: 2011. május 26.
http://www.origo.hu/tudomany/20071105-biometrikus-azonositas-jovo-mar-a-jelenben.html, Biometrikus azonosítás – jövő, már a jelenben, Feltöltés ideje: 2009. november 2., Hozzáférés dátuma: 2011. május 26.
 
Kidolgozó    Lamy Mária, Daragó László (SE)